<- zpět vpřed ->
Tisk (pouze Firefox)
Na začátek
Vzdálená pomoc

Návod pro gls connect

Obsah:
Kapitola 1. - Instalace
- Instalace programu
- Nastavení práv (ve Windows Vista, 7 a 8)

Kapitola 2. - Nastavení programu
- První kroky
- První spuštění
- Importování číselné řady
- Změna nastavení programu
- Nastavení tisku
- Nastavení GLS Connectu síťově (pro více uživatelů - databáze MDB, MySQL, MSSQL)
- Připojení GLS Connectu k databázi klienta přes ODBC (MySQL, MSSQL, Postgree...)
- Nastavení sítě
- Bezpečnostní nastavení (hlavní heslo)
- Track & Trace a POD (stahování a prohlížení POD)

Kapitola 3. - Používání programu
- Údaje o klientech (adresář)
- Přidání nebo odebrání kontaktu (adresář)
- Importování kontaktů
- Exportování kontaktů
- Vymazání všech kontaktů
- Odeslání údajů o balících
- Tisk štítků
- Tisk štítků podle seznamu (importování dat pro tisk)
- Tisk z příkazové řádky
- Automatický import dat
- Služby
- Vymazání štítků
- Tisk seznamu štítků
- Počet dnešních štítků
- Potvrzení odeslání údajů
- Kontrolní skenování
- Odeslání e-mailů pro příjemce
- Odeslání SMS pro příjemce
- Vytisknou štítek ještě jednou
- Požadavek na vyzvednutí balíků
- Vyhledávání balíků

Kapitola 4.
- Nejčastěji kladené dotazy a jejich řešení
- Vymazání/Deaktivace číselných řad
- Jednorázové manuály

- Stáhnout GLS Connect
- Kontakt


Aktualizace 14.8.2012


Vyrobil General Logistics Systems Czech Republic
www.gls-czech.com