Vymazání všech kontaktů:

Důležité: Po kliknutí na tuto volbu budou všechny kontakty z databáze smazány.

Heslo pro mazání je standartně nastaveno na „1116”. Změnit ho můžete v menu "Nastavení/Změna hesla pro mazání kontaktů".