Vymazání štítku

 

Mazání štítků je dostupné v menu "Operace se štítky/Vymazání štítku".
Zde můžete mazat štítky, které nebudete posílat, například kvůli špatnému vytištění. Smazaná čísla štítků nemohou být znovu vytištěna.

Zadat můžete více štítků oddělených středníkem nebo rozsah zadáním prvního a posledního čísla oddělených pomlčkou.