Tisk štítků

Popis: D:\Dokumenty\Snímání plochy\ScreenHunter_05 Aug. 14 09.41.jpgŠtítky můžete vytisknout v menu "Operace se štítky/Tisk štítků" nebo kliknutím na ikonu s čárovým kódem. Můžete zde zadat adresu, výši dobírky a datum odeslání.

Tato volba je užitečná, pokud chcete tisknout štítky po jednom. Pokud máte seznam se jmény příjemců, je užitečnější volba Tisk štítků podle seznamu. Zde naleznete více informací.

Pokud je zadán číselný rozsah balíků (v menu "Nastavení/Importování číselné řady"), můžete nyní tisknout štítky.

Popis: D:\Dokumenty\Snímání plochy\ScreenHunter_01 Aug. 14 08.56.jpg


1)    V prvním poli „Odesílatel“ je potřeba zadat jméno odesílatele. Pokud posíláte balíky pod více odesílateli, vyberte zde aktuální jméno. Novou (další) adresu odesílatele můžete zadat přes toto tlačítko Popis: D:\Dokumenty\Snímání plochy\ScreenHunter_04 Aug. 14 09.00.jpg .
TIP: Odesílatele můžete předvolit v menu "Nastavení/Všeobecná nastavení".

2)     Ve druhém poli můžete zadat Adresáta dvěma způsoby:
a) první metoda je najít si klienta (adresu) v databázi (údaje o klientech)
b) druhá je zadat si nového klienta stiskem tlačítka Popis: D:\Dokumenty\Snímání plochy\ScreenHunter_04 Aug. 14 09.00.jpg  – tlačítkem vytvoříte novou adresu a nebo změníte stávající
      Při vyplňování postupujte
takto.

TIP: Změnu adresy doručení můžete provést kliknutím na tlačítko Popis: D:\Dokumenty\Snímání plochy\ScreenHunter_04 Aug. 14 09.00.jpg .Tato změna se neprojeví v uložené databázi klientů.

3)    V poli počet kusů zadáváte počet balíků na jednu adresu (jako jedna zásilka na jednu adresu):

Zadáním dvou a více kusů se objeví volby:
- Jedna zásilka
- Stejné na každém štítku

Zaškrtnutím "Stejné na každém štítku" se údaj o dobírce objeví na každém štítku, takže celková výše dobírky se musí vydělit počtem balíků.
Zašktnutím "Jedna zásilka" se údaj o dobírce objeví pouze na prvním vytištěném štítku, takže musíte zadat celkovou výši dobírky.

4)    V poli „Obsah“ můžete zadat obsah balíku a nebo nějakou poznámku. Údaj je nepovinný a bude vytištěn na štítku.

5)    V poli „Váha“ můžete zadat váhu balíku. Údaj je nepovinný a bude vytištěn na štítku.

TIP: V menu "Nastavení/Všeobecná nastavení" můžete přednastavit váhu a obsah balíku.

6)    V poli „Datum“ můžete upřesnit den odeslání. Po kliknutí na šipku vedle pole se objeví okno, ve kterém můžete zvolit datum. Datum je pouze pro vás ve vaší databázi v GLS Connectu. Datum nemá žádný vliv na vyzvednutí balíků.

7)    V poli „Suma dobírky“ můžete zadat výši dobírky. Maximální výše dobírky je 60 000 Kč za jeden balík či zásilku.

8)    V poli „Var. symbol“ můžete zadat variabilní symbol k dobírce. Údaj se neobjeví na štítku, ale bude v emailu, který dostanete o vybraných a převedených dobírkách třikrát týdně a pod tímto číslem bude převedena dobírka na váš účet. Var. Symbol je pouze pro bankovní účely.

9)    V poli „Ref. číslo“ můžete zadat referenční číslo klienta. Délka je max. 20 znaků (čísla i písmena). Údaj se neobjeví na štítku. Pod tímto číslem naleznete každý balík ve výpisu k faktuře. Pod tímto číslem můžete balíky vyhledávat i na internetu (zde).

10) V poli „Číslo balíku“ vidíte číslo balíku, které se bude nyní tisknout.

11) V poli „Počet čísel, které jsou ještě k disp.“ můžete vidět zbývající počet čísel balíků. Tento údaj udává počet zbývajících čísel z importovaného rozsahu, které je možno vytisknout na štítky s nynějším nastavením. Na počet čísel k dispozici má vliv stát příjemce a odesílatele a dobírka. Pokud zbývající počet klesne pod 100, program ho zobrazí červeně a upozorní vás tak, že je potřeba objednat novou řadu na zákaznické lince GLS.

12)  Volba "Připravit na odeslání emailu" umožňuje poslat připravený email z menu "E-Služby/Odeslání emailu pro příjemce". Tato volba se zobrazí při tisku štítku pouze v případě, že je v databázi zadána e-mailová adresa u klienta. Pokud je e-mail zadán, volba je automaticky zaškrtnutá a aplikace e-mail zařadí do seznamu e-mailů pro odeslání.

13)  Pole „Fakturace“ se objeví pouze pokud máte naimportovány číselné rozsahy i pro jiná klientská čísla.

14) Služby – služba k danému balíku či zásilce se vždy volí jako poslední! Na výběr je několik služeb.
Popis služeb, nastavení atd. naleznete zde.

 Opětovný tisk:
viz zde.

Před tiskem prosím ověřte nastavenou tiskárnu.

Pokud jsou nastavena všechna potřebná data, můžete začít tisknout štítky stiskem tlačítka "Tisk".

Po kliknutí na defaultní tlačítko se program vrátí zpět.

Tlačítkem "Zavřít"  opustíme toto menu.

Pokud je počítač připojen k internetu, objeví se na pravé straně okno s nabídkou služeb.

Zde můžete zvolit požadované služby pro odesílání balíků.

 

 

TIP: Uživatelé na více počítačích mohou tisknout zároveň, podmínkou je instalace programu GLS Connect a číselného rozsahu balíků na síť. Jak nastavit najdete zde.

 


Důležité:

Služby vždy vybírejte až po zvolení odesílatele a příjemce.
Některé služby nemohou být objednány pro jeden balík či společně s jinými.

GLS Connect nepovolí výběr služeb, které se nedají kombinovat, např. pokud zvolíte Express parcel, ze seznamu služeb zmizí Scheduled delivery.

U objednaných služeb se pro zvýraznění objeví žlutá šipka.