Tisk seznamu štítků

 

V tomto menu můžete vytisknout seznam balíků. V programu je nastaveno několik seznamů, ale můžete si vytvořit váš vlastní seznam. Přednastavené seznamy jsou dostupné pouze pokud jste online.

Nové: Můžete zjistit online informace o statusech vašich balíků. V programu se nyní nacházejí dva nové seznamy, ve kterých se dozvíte údaje o doručení a nebo důvod neúspěšného doručení.
Potřebná nastavení najdete v části Online seznamy.

 

 

 

Popis: Popis: Popis: ScreenHunter_059

 

V první části okna si můžete zvolit jaký seznam chcete vytvořit.

 

 Popis: Popis: Popis: ScreenHunter_061

 

 

GLS Connect Seznam dobírek je užitečný v případě, že nemůžete odeslat údaje na server GLS (pokud seznam nemůže být poslán emailem, vytiskněte ho a pošlete do GLS).

GLS Seznam balíků obsahuje nejpoužívanější pole a ve většině případů není nutné vytvářet nový seznam.

 

Po výběru typu seznamu zvolte časový rozsah.

Popis: Popis: Popis: ScreenHunter_060

 

Data můžete zadat ručně nebo je vyberete z nabídky programu.

Tip: při otevření okna se vždy nastaví aktuální datum a můžete vytisknout seznam balíků v daném dni.

Ve třetí části okna můžete nastavit parametry.

Výběrem "Vytvořit CSV soubor" program uloží seznam do souboru, který můžete otevřít a upravit v MS Excelu. Údaje jsou odděleny středníkem.

Náhledem si můžete ověřit seznam před samotným tiskem.

Výběrem "Tisk" se seznam ihned vytiske.

Důležité: pokud zvolíte okamžitý tisk, ověřte si prosím zadaný interval, protože seznam může obsahovat několik set stran údajů.

 

Tip: pokud si chcete vytisknout seznam balíků za poslední rok, doporučujeme vám si nejdříve seznam uložit do csv souboru a upravit ho v MS Excel, takže tisk stovek stran nebude potřeba.

 

Ve spodní části okna můžete zvolit tiskárnu.

Kliknutím na OK program vytiskne seznam, Storno zavře okno.


On-line seznamy:

 

Online seznamy umožňují našim klientům lehce sledovat balíky.

Program se připojí k naší databázi a údaje o vašich balících budou staženy a přidány do seznamu.

Důležité: služby jsou dostupné pouze pokud jste online. Pokud jste právě offline, můžete získat více informací zde.

Pro aktivaci služby musíte ve Všeobecném nastavení zaškrtnout "Automatická aktualizace statusů".


Dostupné seznamy:

1. Údaje o doručení - seznam obsahuje odeslané balíky, příjemce a váhu v zadaném intervalu. Pokud není balík doručen, v seznamu je napsán důvod proč.

2. Nedoručené balíky - obsahuje pouze balíky, které nebyly doručené.

 

Přidání nového seznamu, úprava seznamu

 

V první části okna můžete stiskem "Přidat" vytvořit za pomoci průvodce nový seznam.

 

V první části zadejte jméno seznamu.

 Popis: Popis: ScreenHunter_062Tip: nezadávejte příliš dlouhé jméno seznamu, protože nebude v nabídce vidět. Je doporučeno nezadávat na konec jména hvezdičku *, protože tak jsou označeny původní seznamy GLS, které nelze modifikovat.

Pokračujte tlačítkem "Dále".
Důležité: Tlačítko Dále je neaktivní dokud nezadáte jméno seznamu.Popis: Popis: ScreenHunter_063V dalším kroku vyberte potřebná pole. V seznamu vlevo jsou pole, která můžete vybrat, vpravo jsou vybraná pole, která se objeví v seznamu.

Šipkou vpravo můžete pole přidat do seznamu, šipkou vlevo zase odebrat. Šipkami nahoru a dolů můžete nastavit pozici polí.

V závorkách za jménem pole můžete vidět délku pole v milimetrech. Poklikáním na jméno pole můžete jeho délku změnit.

V poli "Nastav.strany" můžete zvolit orientaci stránky. "Na výšku" - na stránku se vejde více řádků, "Na šířku" - na jednom řádku může být více dat.

Pole "Využití šířky strany"  nám dává informaci šířce všech polí v jednom řádku.

Dole můžete nastavit typ písma a jeho velikost.

Tip: počet polí na řádku můžete zvětšit nastavením stránky na šířku, zmenšením šířky polí nebo zmenšením velikosti písma.

Důležité: tlačítko Dále bude aktivní v případě, že je zvoleno alespoň jedno pole a šířka polí se vejde na stránku.

V dalším okně můžete nastavit seřazení seznamu podle zvolených polí.

Popis: Popis: ScreenHunter_064

Vlevo se nachází seznam všech polí a vpravo můžeme umístit pole, podle kterých chcete seznam seřadit.

Tip: pokud chcete třídit seznam např. podle jména odesílatele a pak podle čísla balíku, nastavte pole ve správném pořadí.

Tip: tlačítkem "Zpět" se vrátíte do předchozího okna.

Zaškrtnutím "Na konci seznamu spočítat celkovou sumu" program spočítá celkovou hodnotu v polích na konci seznamu.

Kliknutím na Dále se vypíše "Vzor seznamu balíků byl úspěšně vytvořen". Tlačítkem "Zavřít" ukončíte průvodce.

Vytvořený seznam se objeví v nabídce seznamů k tisku. Tento seznam může být upravován nebo smazán, tlačítky "Upravit" a "Smazat".


Popis: Popis: ScreenHunter_065Popis: Popis: ScreenHunter_066