Odeslání nebo uložení údajů o balících:

Údaje o balících můžete odeslat v menu "Základní údaje/Uložení a odeslání údajů o balících" nebo kliknutím na oranžový trojúhelník v pravém horním rohu programu.

 

Důležitost odesílání dat: Je velice důležité odeslat údaje do GLS včas, jinak hrozí, že nebudou vybrány dobírky. Informace o dobírkách musí být odeslány do 22:00 hod. dne, kdy balík bude odeslán.

Data mohou být odeslána více způsoby:

- internetem: (GLS Connect pošle data na server přes SFTP či HTTPS – lze změnit v nastavení zde).

- e-mailem: (vyexportujte údaje o dobírkách do souboru a ten odešlete do GLS).

- pokud seznam nemůže být odeslán elektronickou cestou, vytiskněte údaje na tiskárně a pošlete do GLS spolu s balíky. Dokument předejte řidiči vyzvedávající balíky.Popis: Popis: Popis: ScreenHunter_029Odeslání dat se spustí po kliknutí na tuto nabídku či na trojúhelník v praveém horním rohu programu.

Program se pokusí připojit na GLS server a pokud je spojení úspěšné, zahájí se odesílání dat.

Po úspěšném odeslání dat program vypíše "Údaje byly úspěšně odeslány".

Popis: Popis: Popis: ScreenHunter_030

Popis: Popis: Popis: ScreenHunter_034Pokud není počítač připojen k Internetu nebo se nemůžete z nějakých důvodů připojit k serveru GLS, program vám nabídne jiný způsob odeslání dat.
Popis: Popis: Popis: ScreenHunter_032 Popis: Popis: Popis: Kopie - ScreenHunter_029Pokud vidíte v levo dole tuto ikonku, tak je GLS Connect
 připojen a údaje  budou moci být odeslány.

V tomto případě upřesněte adresář, do kterého bude program ukládat data. Tato data obsahují údaje o balících a dobírkách. Program vytvoří zip soubor či csv soubor a automaticky ho otevře. Tento soubor obsahuje jméno souboru, který se má odeslat a emailovou adresu, kam musí být poslán. E-mailová adresa pro odeslání údajů je:
cod@gls-czech.com


Popis: Popis: Popis: ScreenHunter_033