Importování kontaktů:

V menu "Základní údaje/Importování kontaktů" můžete rychle načíst databázi s klienty. Na výběr máte ze dvou typů souborů:

1.)  CSV, údaje jsou oddělené středníkem

2.)  MDB (Microsoft Data Base)


Vzor dat pro import naleznete zde.

Po spuštění průvodce importu klikněte na "Dále".

1)    Zvolte typ importovaného souboru (CSV, MDB).

2)    Zvolte místo umístění souboru

3)    Pokud je soubor MDB chráněn heslem, je také třeba zadat jméno uživatele a heslo.

4)    Import z CSV souboru se liší od importu z MDB, proto jsou další kroky rozděleny.:

a.    CSV

          i.Zvolte potřebnou znakovou sadu (Kódová str.) a znak (Oddělovač), který odděluje jednotlivé záznamy. V normálním CSV souboru je oddělovačem středník ( ; ). V pravo dole ve žlutém poli je náhled. V tomto náhledu musí být všechny údaje čitelné. Pokud nejsou, je zapotřebí změnit Znakovou sadu (Kódová str.). Poku SCV soubor neobsahuje hlavičku, tak zatrhněte „Bez hlavičky”.
Hlavička je pojmenování (nadpis) v prvním řádku tabulky/souboru (viz obrázek níže – referenční číslo, jméno...).

Stiskněte
„Dále >”

Popis: Popis: ScreenHunter_020

        ii.V tomto kroku si přiřadtě pole (sloupce z importované tabulky).Povinná pole jsou označena.

Podmínky pro import:
Pole "Krátké jméno": max. 20 znaků,
vyplnění je nepovinné.
Pole "Jméno": max. 255 znaků,
musí být vyplněno.
Pole "Ulice": max. 255 znaků,
musí být vyplněno.
Pole "Město": max 255 znaků,
musí být vyplněno.
Pole "PSČ": max. 20 znaků,
musí být vypněno.
Pole "Stát": max.255 znaků,
vyplnění je nepovinné.
Pole "Kontaktní osoba": max. 255 znaků,
vyplnění je nepovinné.
Pole "Telefonní číslo": max. 255 znaků,
vyplnění je nepovinné.
Pole "Emailová adresa":
vyplnění je nepovinné.

Pokračujte stisknutím „Dále >”

Popis: Popis: ScreenHunter_021


       iii.V tomto kroku proběhne kontrola dat. Pokud jsou všechna data v polích správná zobrazí se Vám „Údaje byli úspěšně naimportované”. Pokud ne, je zapotřebí v okně (viz níže) opravit potřebné údaje manuálně, nebo kontakt vynechat.

Popis: Popis: ScreenHunter_022

Popis: Popis: ScreenHunter_023

                                       iv.    Zde jsou již kontakty naimportované. Můžete si toto nastavení uložit pokud adresář budete nahrávat (doplňovat) častěji. Pokud si nastavení uložíte a budete importovat příště, tak v bodě „i” bude navýběr uložené nastavení. Uložených nastavení můžete mít několik. Při importování s uloženým nastavení musí zůstat zachována cesta k souboru (místo uložení souboru), název souboru a názvy polí.

a.    MDB

          i.V prvním kroku jsme vybrali typ souboru MDB. Ve druhém kroku se musíme připojit k databázi. Pokud Vaše databáze vyžaduje k připojení uživatelské jméno a heslo tak jej zde můžete zadat a poté stisknout „Připojit!”


Popis: Popis: ScreenHunter_024


        ii.Ve třetím kroku si vybíráte danou tabulku z Vaší databáze, která obsahuje údaje k importu.
Po výběru tabulky stiskněte „Dále >”


Popis: Popis: ScreenHunter_025


       iii.tomto kroku si přiřadtě pole (sloupce z importované tabulky).Povinná pole jsou označena.

Podmínky pro import:
Pole "Krátké jméno": max. 20 znaků,
vyplnění je nepovinné.
Pole "Jméno": max. 255 znaků,
musí být vyplněno.
Pole "Ulice": max. 255 znaků,
musí být vyplněno.
Pole "Město": max 255 znaků,
musí být vyplněno.
Pole "PSČ": max. 20 znaků,
musí být vypněno.
Pole "Stát": max.255 znaků,
vyplnění je nepovinné.
Pole "Kontaktní osoba": max. 255 znaků,
vyplnění je nepovinné.
Pole "Telefonní číslo": max. 255 znaků,
vyplnění je nepovinné.
Pole "Emailová adresa":
vyplnění je nepovinné.

Pokračujte stisknutím „Dále >”

Popis: Popis: ScreenHunter_021


       iv.V tomto kroku proběhne kontrola dat. Pokud jsou všechna data v polích správná zobrazí se Vám „Údaje byli úspěšně naimportované”. Pokud ne, je zapotřebí v okně (viz níže) opravit potřebné údaje manuálně, nebo kontakt vynechat.

Popis: Popis: ScreenHunter_022

Popis: Popis: ScreenHunter_023


        v.Zde jsou již kontakty naimportované. Můžete si toto nastavení uložit pokud adresář budete nahrávat (doplňovat) častěji. Pokud si nastavení uložíte a budete importovat příště, tak v bodě „i” bude navýběr uložené nastavení. Uložených nastavení můžete mít několik. Při importování s uloženým nastavení musí zůstat zachována cesta k souboru (místo uložení souboru), název souboru a názvy polí.