Exportování kontaktů:

Databázi klientů můžete uložit v menu "Základní údaje/Exportování kontaktů".

Údaje se exportují do souboru CSV.
(Tento formát lze otevřít jakýmkoli MS Excel)

Export probíhá v jednom kroku, pouze zadáte jméno a umístění souboru.

Popis: ScreenHunter_028