Automatické importování dat pro tisk štítků

 

1)      Operace se štítky -> Tisk štítku podle seznamu. Zde vybrat možnost „Importování údajů o štítcích“.
Popis: Popis: D:\Dokumenty\Snímání plochy\ScreenHunter_10 May. 16 09.22.jpg

2)      Zde vyberte „Bez nastavení“ a stiskněte „Dále“.
Popis: Popis: Popis: Popis: D:\Dokumenty\Snímání plochy\ScreenHunter_002.jpg


3)      1. V prvním kroku vyberte typ souboru (CSV,TXT… nebo MDB).
2. Vyberte možnost „Chci importovat soubory automaticky, pravidelně“.
3. Vyberte vstupní adresář, do kterého bude vkládat soubory pro import a klikněte na „Použít“.
4. Vyberte správné kódování textu Vašeho souboru. V malém okénku máte náhled pro zobrazení části souboru pro kontrolu vybraného kódování. Pozor na diakritiku.
5. Nyní pokračujte tlačítkem „Dále“.

Popis: Popis: Popis: Popis: D:\Dokumenty\Snímání plochy\ScreenHunter_006.jpg


4)      V tomto kroku prosím zadejte údaje o odesílateli. Můžete jej navolit buď z Vašeho importovaného souboru (pokud tyto informace obsahuje) a nebo si jej zvolit přímo z aplikace z adresáře.
Pokračujte stisknutím tlačítka „Dále“.

Popis: Popis: Popis: Popis: D:\Dokumenty\Snímání plochy\ScreenHunter_010.jpg


5)      V tomto kroku prosím zadejte údaje o příjemci. Můžete jej navolit buď z Vašeho importovaného souboru (pokud tyto informace obsahuje) a nebo si jej zvolit přímo z aplikace z adresáře.
Pokračujte stisknutím tlačítka „Dále“.

Popis: Popis: Popis: Popis: D:\Dokumenty\Snímání plochy\ScreenHunter_011.jpg


6)      Zde prosím vyberte další pole ze souboru, napište ručně či ponechte prázdné. Můžete si vybrat i Vaše klientské číslo (smlouvu, „Fakturace“) pro fakturování etiket.
Pokračujte stisknutím tlačítka „Dále“.

Popis: Popis: Popis: Popis: D:\Dokumenty\Snímání plochy\ScreenHunter_012.jpg


7)      Zde máte na výběr několik možností:
- Vymazání souboru – soubor po naimportování bude ze vstupní složky vymazán
- Přesunutí souboru do jiného adresáře – po naimportování program přesune importovaný soubor do Vámi zadané složky (třeba archivu), kde zůstává uskladněn.
- Vytvoření adresářů podle datumu. – vytvoří ve složce archivu strukturu složek, které jsou pojmenovány podle data a naimportované soubory se do nich zařazují.
- Uložení nastavení – uloží Vaše nastavení. Bez uložení bude automatický import probíhat, ale jen do doby pokud aplikaci nezavřete.  Doporučujeme samozřejmě uložit.

Popis: Popis: Popis: Popis: D:\Dokumenty\Snímání plochy\ScreenHunter_013.jpg


8)      Import probíhá automaticky vždy když je GLS Connect spuštěn. Import Vám štítky automaticky nevytiskne, ale hromadí je do  kroku 1. A odtud je lze naráz všechny vytisknout. Takto máte i kontrolu na tím jaké štítky tisknete a jaké se Vám naimportovali. A nebo pokračujte zde.

 

 

 

Pokud z nějakého důvodu nefunguje automatický import – soubor pro import v dané složce je, ale aplikace jej nenaimportovala, tak nastavte toto nastavení:
1) najděte si soubor „c:\Users\uživatel\AppData\Roaming\GLS Connect\config.xml
2) Najděte si v souboru řádek <LabelImport TimerEnabled="1"/> a upravte jej na <LabelImport TimerEnabled="1" Timer="5" />

Timer = počet minut

Importuje automaticky data v daném intervalu a ne ihned při uložení souboru do daného adresáře.
Nutno nastavit pokud se adresář pro importované soubory  nachází například na  linuxu.