Připojení GLS Connectu k databázi klienta přes ODBC

Tato možnost umožňuje tisknou balíčky, které jsou vyhledány pomocí referenčního čísla v databázi (MySQL, MS SQL, PostGree SQL…) zákazníka.

Nastavení se provádí přímo v souboru „config.ext.xml“.

Zde naleznete vzorový a originální „config.ext.xml“ soubor.

Po zadání potřebných údajů se automaticky v GLS Connectu zobrazí zadávací pole (viz níže) do kterého se zadávají daná referenční čísla. Čísla lze zadávat ručně či čtečkou čárových kódů.

Nezapomeňte nastavit práva pouze pro čtení (read only).

Štítek se tiskne okamžitě na přednastavené tiskárně.

 Popis: Popis: Popis: C:\Users\loubrecht\Desktop\WWW\gls_connect_navod\ke_stazeni\nahled.jpg