Nastavení GLS Connectu síťově
GLS Connect umožňuje práci více uživatelů se stejnými daty.

Možností jak používat jednu databázi pro více uživatelů je několik:

1)      Přesunutí MDB souboru databáze na síťový disk (nejjednodušší způsob pro většinu uživatelů)

2)      Použití MySQL databáze na serveru

3)      Použití MS SQL databáze na serveru

 1)      Přesunutí MDB souboru na síťový disk
Požadavky:
Síťový disk, který je viditelný všem uživatelům (stačí jen těm co mají GLS Connect) musí být s právy pro čtení i zápis pro dané uživatele či skupinu.

Způsob instalace:
1) Nainstalujte GLS Connect na všech počítačích, které se budou používat.

2) Z počítače, na kterém už je GLS Connect nastaven, zkopírujte soubor "GLS Connect.mdb" na síťový disk (standartní cesta je "C:\Program Files\GLS\GLS Connect"). "GLS Connect.mdb" je databázový soubor s uloženými daty z programu. Tento soubor obsahuje databázi se zákazníky, vytištěnými štítky atd.

3) Na ostatních počítačích i tomto spusťte GLS Connect a v menu Nastavení/Všeobecná nastavení/Nastavení databáze/Cesta k databázi nastavte cestu k souboru "GLS Connect.mdb" uloženému na síťovém disku.

Popis: Popis: D:\Dokumenty\Snímání plochy\ScreenHunter_04 Nov. 10 15.02.jpg


2)      Použití MySQL databáze na serveru
Pro použití této možnosti se předpokládá, že v počítači (klienta) již máte nainstalovány ODBC ovladače pro MySQL (stahujte zde).
V menu v „Nastavení/Všeobecná nastavení/Nastavení databáze/Cesta k databázi“ si zvolte možnost „Databázový server“ a vyplňte daná pole.
GLS Connect při zvolení této databáze nabídne uživateli možnost vytvoření nové databáze (tabulek) na serveru. Obsah původní databáze v MDB bude překonvertován do nové MySQL databáze (aplikace tuto možnost nabídne).

Popis: Popis: D:\Dokumenty\Snímání plochy\ScreenHunter_05 Nov. 10 15.02.jpg
 

4)      Použití MS SQL databáze na serveru
Použití MS SQL databáze je stejné jako popis u MySQL.